Sibelius-Samfundet

Vår verksamhet

Sibelius-Samfundets verksamhetsidé är att upprätthålla och promovera det intresse som finns för Jean Sibelius och hans musik, för framföranden av hans musik samt att stöda den forsknings- och publikationsverksamhet som gäller hans musik.

 

Syftet

Sin uppgift förverkligar Samfundet genom att:

  • publicera den textkritiska utgåvan av Jean Sibelius samlade verk i samarbete med Nationalbiblioteket och förlaget Breitkopf & Härtel
  • vart femte år, nästa gång 2021, anordna den internationella Jean Sibelius -violintävlingen
  • upprätthålla kontakter till övriga Sibelius-samfund
  • delta i arrangemangen av internationella Sibelius-konferenser, nästa gång 2021
  • belöna insatser för Jean Sibelius musik
  • arrangera olika tillfällen och resor för sina medlemmar

 

Strategiarbetet

Styrelsen godkände i i tre workshops (15.8., 29.8. och 21.9.2018) en strategi, som finslipats av en beredningsgrupp. Strategin drar upp verksamhets- och riktlinjer för Samfundets verksamhet unde de kommande åren. I beredningsarbetet deltog Lauri Ratia, Pasi Koivusaari, Päivi Pousar, Lea Rahkola-Kauranen, Gustav Djupsjöbacka, Timo Virtanen och Tuija Kurvinen från Sibelius-Samfundets styrelse, Aino Porra, Severi Blomstedt och Lauri Porra från Sibelius-släkten, Olli-Pekka Martikainen från Sibelius-Akademin samt som pro bono-facilitörer Anna Granskog och Antti Ryytty från McKinsey&Co.