Operationer

Sibelius-Samfundets verksamhetsidé är att upprätthålla och promovera det intresse som finns för Jean Sibelius och hans musik, för framföranden av hans musik samt att stöda den forsknings- och publikationsverksamhet som gäller hans musik.

Sin uppgift förverkligar Samfundet genom att publicera den textkritiska utgåvan av Jean Sibelius samlade verk i samarbete med Nationalbiblioteket och förlaget Breitkopf & Härtel, anordna den internationella Jean Sibelius -violintävlingen, upprätthålla kontakter till övriga Sibelius-samfund, delta i arrangemangen av internationella Sibelius-konferenser, belöna insatser för Jean Sibelius musik och arrangera olika tillfällen och resor för sina medlemmar.

Aktuella nyheter om våra operationer finns på de här websidorna i Operationer → Aktuellt.