Den XII Internationella Sibelius-violintävlingen

Den XII internationella Jean Sibelius-violintävlingen kommer att flytta till våren 2022.

https://www.sibeliuscompetition.fi/sv/