Sibelius-sällskap i Finland och utomlands

Sibelius-sällskap i Finland

Hämeenlinnan Sibelius-seura ry (Sibelius-sällskapet i Tavastehus)
www.hameenlinnansibeliusseura.fi

Järvenpään Sibelius-seura (Sibelius-sällskapet i Järvenpää)

Bild: Sibelius-samfundets styrelse, Sibelius-violintävlingens domarkollegium, representanter för Sibelius 150-årsjubileum samt ordförandena i de internationella Sibelius-Samfunden som gäster hos presidentparet den 3 december 2015.

© Foto: Republikens presidents kansli

Utländska sällskap

Sibelius-selskapet i Norge

Die Jean Sibelius Gesellschaft Deutschland e.V.
www.sibelius-gesellschaft.de/gesellschaft.htm

Sibelius One
www.sibeliusone.com

The Sibelius Society in U.S.A.

The Sibelius Society of Japan
www.sib-jp.org

Unkari

Kiina

The Sibelius Group in Israel

Sibelius Society Italia
Facebook: https://www.facebook.com/SibeliusItalia/

 

© Foto: Maarit Kytöharju