Medlem

Både enskilda personer, sammanslutningar och företag är välkomna att delta i och stödja den för vår nationella kultur viktiga verksamheten i Sibelius-Samfundet. Samfundet riktar sig till forskare, musiker och andra personer som känner för och är intresserade av Sibelius musik.

Enskilda personer kan ansluta sig till samfundet som personliga medlemmar medan sammanslutningar och företag kan bli stödjande medlemmar. Detta sker genom att ta kontakt med antingen samfundets sekreterare, vilkas kontaktuppgifter finns här.

Samfundet håller kontakt med sina medlemmar genom medlemsbrev, ordnar resor till Sibelius konserter och bjuder på tillfällen att höra Sibelius musik.

Medlemsavgiften är i dag 30 euro för enskilda personer och 100 euro per år för stödjande medlemmar.