Sibelius samlade verk

Den kritiska utgåvan av Sibelius produktion

Den kritiska utgåvan av Jean Sibelius hela produktion Jean Sibelius Works/Jean Sibelius Werke är ett för Finland unikt internationellt forsknings- och publikationsprojekt, som då det avslutas kommer att innehålla omkring 60 band. Projektet, som pågått sedan 1996, publicerar alla Sibelius kompositioner, i utgåvor baserade på originalkällor och grundlig forskning. Utgåvan ger en möjlighet att bekanta sig med Sibelius digra produktion och ger en pålitlig grund för forskning i och uppförande av hans musik.

Läs mera på finska och på engelska: https://blogs.helsinki.fi/jean-sibelius-works/