Ainola

Ainola, Aino och Jean Sibelius hem, blev färdigt 1904. Jean Sibelius bodde (sen) där fram till sin död 1957. Efter Aino Sibelius död 1969 övergick Ainola till finska staten 1972. Ainola är ett museum, som sommartid är öppet för besökare. Museet sköts av Ainola-stiftelsen, som initierades av Sibelius-samfundet och grundades av Undervisningsministeriet och Sibelius-Samfundet år 1972. I Stiftelsens styrelse ingår representanter för staten, Sibelius-Samfundet, Järvenpää stad och Sibelius släkt.

http://www.ainola.fi/

© Foto: Museiverkets bildsamlingar