Aktuellt

Sibelius unika manuskriptsamling har räddats till Nationalbiblioteket

Samlingen är omfattande och innehåller olika typer av manuskript för totalt nio verk. Materialet består av mer än 1 230 sidor, och Sibelius egenhändigt renskrivna betydelsefulla partitur utgör kärnan i samlingen.

Läs Mer

Den XII internationella Jean Sibelius-violintävlingen kommer att flytta till våren 2022

På grund av Covid-19 pandemian har Sibelius-violintävlingens tävlingskommitté beslutat att skjuta upp tävlingen från 22.11.-3.12.2020 till 18.-29.5.2022,

Läs mer

Internationalla Jean Sibelius konferensen 2020

Internationalla Jean Sibelius konferensen 2020 kommer att flytta till hösten 2021.

Läs mer