"Barndomsintrycken är vårt livs dyrbaraste arv. Ju längre jag lever, desto mer återvänder jag till dem, och de förblir outsinliga källor för inspirationen"

— Jean Sibelius

Sibelius-Samfundet

Sibelius-Samfundets uppgift är att föra fram Jean Sibelius musik och öka kännedomen om densamma. Sitt uppdrag förverkligar Samfundet via sina fem huvuduppgifter.

Läs mer

Vår verksamhet

Samfundets verksamhetsidé är att upprätthålla och promovera det intresse som riktar sig mot Jean Sibelius och hans musik, framförandet av hans musik samt den forsknings- och publikationsverksamhet som rör hans kompositioner.

Läs mer

Att bli medlem

Såväl privatpersoner som organisationer är välkomna att delta och stöda den viktiga verksamhet, som Sibelius-Samfundet bedriver för vår nationella kultur. Samfundet är ett samfund speciellt för forskare, musiker och för dem, som känner och är intresserade av Sibelius musik. 

Läs mer

 


Aktuellt


Den XII internationella Jean Sibelius-violintävlingen kommer att flytta till våren 2022

På grund av Covid-19 pandemian har Sibelius-violintävlingens tävlingskommitté beslutat att skjuta upp tävlingen från 22.11.-3.12.2020 till 18.-29.5.2022,

Läs mer

Internationalla Jean Sibelius konferensen 2020

Internationalla Jean Sibelius konferensen 2020 kommer att flytta till hösten 2021.

Läs mer