Historia

Sibelius-Samfundet grundades den 7.12.1957, Sibelius dödsår. Initiativet kom från Finlands kulturfond. Samfundets första stora uppgift var att i Sibelius-parken resa ett monument. Fastän staten stödde projektet med en betydande summa, organiserade Samfundet år 1962 en stor medborgarinsamling, med vars inkomster projektet kunde förverkligas. Monumentet av skulptören Eila Hiltunen invigdes år 1967. Det är nuförtiden en av de mest populära sevärdheterna i Helsingfors.

Den internationella Jean Sibelius violintävlingen, som arrangeras vart femte år, hölls för första gången år 1965, då 100 år hade gått sedan Sibelius födelse. Tävlingens hederskommitté innefattade den tidens stora musiknamn; Sir John Barbirolli, Herbert von Karajan, Zoltán Kodály, Yehudi Menuhin, David Oistrah och Igor Stravinskij.

Samfundet stödde idén att göra Sibelius hem Ainola till hemmuseet, vilket förverkligades efter att staten hade köpt Ainola år 1972. Hemmuseet sköts av Ainola-stiftelsen i vars administration Samfundet tar del.      

Utgivningen av en kritisk utgåva av Jean Sibelius samlade verk inleddes år 1996 och fortsätter ända till år 2025. Två band publiceras årligen. Detta är det största forskningsprojektet i Finlands musikhistoria.

Förutom Sibelius-Samfundet hade man ursprungligen för avsikt att även grunda två lokalavdelningar, den ena i Tavastehus och den andra i Åbo. Den senare kom inte till stånd, medan man i Tavastehus, Sibelius födelse- och skolstad, år 1958 grundade ett Sibelius-sällskap som registrerades som en självständig förening. Detsamma hände följande år i Järvenpää, Sibelius hemstad.

Den uppskattade Sibelius-medaljen grundades av Samfundet år 1965 och de tre första medaljerna utdelades då till president Urho Kekkonen, fru Aino Sibelius och kapellmästare Herbert von Karajan.

Samfundet har också tagit del i arrangemangen av den internationella vetenskapliga Sibelius konferensen som för första gången ordnades i 1990 och efter det har ordnats vart femte år. 

 

Samfundets styrelseordföranden

Professor L.A. Puntila 1957–1961
Kommerserådet Severi Saarinen 1961–1963
Vicehäradshövding J.E. Niemi 1964–1968
Kommerserådet Roger Lindberg 1968–1975
Verkställande direktör Matti Raatikainen 1975–1982
Professor Fabian Dahlström 1983–1990
Ekonomirådet Olavi Luokomaa 1991–2000
Professor Esko Häkli 2001–2008
Minister Lauri Tarasti 2009–2015
Industrieråd, DI Lauri Ratia