Partners

Partners

 

 

Partners av den kompletta kritiska editionen av Jean Sibelius verk (JSW)

 
Undervisnings- och kulturministeriet, Alfred Kordelins stiftelse, Jenny och Antti Wihuris fond, Konstsamfundet, Niilo Helanders stiftelse,
Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Sibelius rättsinnehavare, Samarbetspartner, Sibelius-Samfundet rf, Breitkopf & Härtel
Kyseessä on Kansalliskirjaston erillisprojekti.