Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

 

 

 Jean Sibeliuksen teosten kriittistä kokonaiseditiota (JSW) tukevat

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto,
Föreningen Konstsamfundet r.f., Niilo Helanderin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden,
Sibeliuksen oikeudenomistajat, Breitkopf & Härtel
Kyseessä on Kansalliskirjaston erillisprojekti.